28. februar 2019.
Održivo poslovanje iz ugla prof. dr Đorđije Petkoskog
Zahvaljujući kvalitetnim projektima zaposlenih, učešću na takmičenju Ideas4Action, kao i transparentnom izveštavanju o održivom razvoju, zaposleni u kompaniji Hemofarm imali su ekskluzivnu priliku da ugoste jedno od najvećih svetskih imena u domenu održivog razvoja – profesora dr Đorđiju Petkoskog, predavača na Wharton poslovnoj školi Univerziteta Pensilvanija.

O važnosti i značaju održivog razvoja kako na globalnom tako i na lokalnom nivou, profesor Petkoski govorio je kroz prizmu realnih životnih situacija. Kao nosilac dva doktorata iz oblasti ekonomije i elektrotehnike, ali i master diplome iz javne uprave sa Harvard univerziteta, Petkoski je slikovito objasnio da je najvažnije sagledati široku sliku svojih očekivanja ali i okolnosti u kojima se nalazite.

Osvrnuvši se na svetsko takmičenje Ideas4Action, Petkoski je istakao da su upravo mladi ljudi nosioci održivog poslovanja, ali i sveobuhvatnog života. Kako je objasnio, inicijalna ideja takmičenja „Ideje za akciju” bila je da se napravi program koji će omogućiti mladim ljudima direktno angažovanje i mogućnost da pošalju svoje ideje nezavisno od različitih institucionalnih procedura koje su često barijere na tom putu.

U tom kontekstu, profesor je podsetio da je kompanija Hemofarm prepoznata kao sistem koji veruje u mlade dajući im prostor da iznesu svoje pojedinačne predloge. „Hemofarm je postao prva kompanija u svetu koja je videla ovo takmičenje kao način angažovanja i motivacije mladih koleginica i kolega u predlaganju novih ideja”, istakao je Petkoski. Prema njegovim rečima ključ uspeha mladih ljudi leži u tome da na vreme otkriju tzv. „entry point” (ulaznu tačku) u uslovima u kojima se nalaze i da, posmatrajući širu sliku, pronađu način da iskažu glasno svoje ideje.

Budući da je tema održivog razvoja u usponu ne samo u našem regionu već na globalnom nivou, ne iznenađuje velika zainteresovanost koleginica i kolega, ali i partnera kompanije, da prisustvuju ovom predavanju. Među učesnicima bili su predstavnici Globalnog dogovora UN, Privredne komore Srbije i drugih obrazovnih ustanova i kompanija sa kojima naša kompanija nastoji da učini budućnost izvesnijom i održivom, a postojeće okruženje, već danas, boljim mestom za život.

31. maj 2019.
Hemofarm obeležio 59 godina uspešnog poslovanja
15. maj 2019.
Zdravstveni izveštaj STADA grupe za 2019.
27. mart 2019.
Delegacija Udruženja nemačke privrede za istočnu Evropu u poseti Hemomontu
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: